Ιστορικά κτίρια

Η Αιγιάλεια, μια περιοχή με πλούσια ιστορία που αποτυπώθηκε και μέσα από τα ιστορικά της κτίρια...

Κτίρια και τοποθεσίες με ιστορική σημασία

Τα σπίτια , μιας άλλης ακμάζουσας εποχής, ήταν αρχοντικά εξαιρετικής αρχιτεκτονικής.

Η μορφή και τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των κτιρίων, σε συνάρτηση με την ιστορία τους και τις διαφοροποιήσεις των χρήσεων στο πέρασμα των χρόνων, μας γνωρίζουν την τοπική ιστορία και την εξέλιξη της πόλης του Αιγίου αλλά της ευρύτερης περιοχής της Αιγιάλειας.
Περπατώντας στο ιστορικό κέντρο του Αιγίου θα συναντήσετε τα πιο ενδιαφέροντα κτίρια αλλά και τόπους που σχετίζονται με γεγονότα που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία, στην κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.
Στις διαδρομές σας στην ορεινή Αιγιάλεια θα συναντήσετε πανέμορφους οικισμούς και σημεία που έχουν ιδιαίτερα ιστορικό ενδιαφέρον.